2017

Arte Mundi xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với 50 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc; Hoạt động kinh doanh bán lẻ bao phủ 200 thành phố của Trung Quốc; Cung cấp giải pháp sàn cho khách sạn Grand Hyatt Dubai.