2016

Arte Mundi thành lập Văn phòng đại diện Châu Âu tại Bologna để khám phá việc phát triển thương hiệu tự sở hữu ở thị trường nước ngoài.
Sản phẩm sàn Arte Mundi đã có mặt tại hơn 3000 cửa hàng đại lý ở Mỹ trong cùng năm.