2011

Cột mốc trên chặng đường phát triển nguồn vốn: giới thiệu thành công nguồn vốn chiến lược—E-House (Trung Quốc) và Jiuding Capital, chuẩn bị IPO;
Cùng năm đó, Arte Mundi đã làm việc với thương hiệu cao cấp toàn cầu Swarovski để nghiên cứu và phát triển sàn có các thành phần pha lê.