2005

Mua lại một nhà máy để bắt đầu sản xuất sàn gỗ kỹ thuật ở Thượng Hải. Chuyển đổi mô hình kinh doanh.