2000

Khai trương cửa hàng hàng đầu đầu tiên tại Red Star Macalline, trung tâm gia đình lớn nhất Trung Quốc (hiện là một trong những cổ đông của Arte Mundi). Việc xây dựng kênh phân phối toàn quốc bắt đầu và tiếp tục trong những năm tiếp theo cho đến ngày nay.